Adobe Flash - Install

Kurs AFF

Celem naszego szkolenia jest nauczenie ucznia - skoczka sprawnego wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i wykonywaniem skoków spadochronowych w sposób zapewniający maksimum bezpieczeństwa.

Kurs AFF obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne. Podczas szkolenia teoretycznego przekażemy Wam podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wykonywania skoków spadochronowych czy wiedzy ogólnej o spadochronie.

W naszej szkole szkolenie teoretyczne trwa przez cały kurs i przeplata się ze szkoleniem praktycznym.

Szkolenie praktyczne to ćwiczenia naziemne na wózku czy uprzęży oraz ćwiczenia w powietrzu czyli upragnione skoki spadochronowe.
 
Ćwiczenia w powietrzu dzielimy na:
      
       Ćwiczenie 1 - STABILNA SYLWETKA
Ćwiczenie ma na celu zapoznanie ucznia z wrażeniami podczas skoku spadochronowego. W tym skoku uczeń-skoczek ćwiczy takie czynności jak:
- stabilną sylwetkę podczas swobodnego spadania,
- poprawne wykonanie symulacji otwarcia spadochronu głównego,
- otwarcie spadochronu głównego.
 
   
 
       Ćwiczenie 2 - OBROTY
Ćwiczenie ma na celu naukę kontrolowanego spadania "na kierunku" oraz kontrolowanych obrotów w płaszczyźnie horyzontalnej (w obie strony). Do wykonania tego Ćwiczenia dopuszcza się ucznia, który Ćwiczeniu 1:
- opanował utrzymanie stabilnej sylwetki,
- prawidłowo reagował na znaki instruktora 

   
 
         Ćwiczenie 3 - DELTA
 Ćwiczenie ma na celu naukę kontrolowanego przemieszczania się do przodu w sylwetce zwanej deltą.
 Do wykonania tego ćwiczenia dopuszcza się ucznia, który w Ćwiczeniu 1:
- opanował utrzymanie stabilnej sylwetki,
- prawidłowo reagował na znaki instruktora.
 
                              
 
        Ćwiczenie 4 - NIESTABILNA SYLWETKA 
Ćwiczenie ma na celu zapoznanie ucznia-skoczka z wrażeniami spowodowanymi utratą stabilności podczas swobodnego spadania. Do wykonania tego ćwiczenia dopuszcza się ucznia, który opanował Ćwiczenia 2 i 3. Uczeń-skoczek powinien samodzielnie, bez pomocy instruktora, powrócić do stabilnej sylwetki po utracie stabilności. Do niestabilnej sylwetki zalicza się lot na plecach, salto, beczkę, niekontrolowany obrót powyżej 720 stopni lub niestabilne wyjście z samolotu.

                              
 
        Ćwiczenie 5 - EGZAMIN
Ćwiczenie ma na celu weryfikację nabytych umiejętności w Ćwiczeniach 1, 2, 3 i 4. Do wykonania tego ćwiczenia dopuszcza się ucznia, który:
- opanował Ćwiczenia 1, 2, 3 i 4,
- we wcześniejszych ćwiczeniach opanował symulację otwarcia spadochronu głównego.
 
     
 
Każde skoki spadochronowe są filmowane kamerą i później omawiane i analizowane z uczniem-skoczkiem, dzięki czemu szkolenie przebiega bardzo efektywnie i sprawnie.
Nasi instruktorzy traktują każdego skoczka bardzo indywidualnie, dbając o to aby podczas wykonywania skoków spadochronowych czuli się komfortowo i bezpiecznie.